1995 “Katarakt Meer Katarakt” for soprano voice, 2 percussion, string quartet. Text by Dylan Thomas.

Description